formularz odstąpienia

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Green Mountain Media Dorota Sypniewska

ul. Wyszyńskiego 5/19

65-536 Zielona Góra

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: ....................................

Data .............................................................

……………………………………………….